Lamina Adrimar Asta FCI

 w domu MELISA

ur. 31.07.2016 

Młodzieżowy Champion Macedoni
Champion Polski
Champion Mołdawi
Champion Bałkanów

Champion Montenegro

Rodzice:

matka: Martini Ad Acte
ojciec: Rokosz Ad Acte
ZDJĘCIA